Vraag het aan
Image default
Bedrijven

Duurzame inzetbaarheid

Voor laagopgeleiden gaat het steeds moeilijker worden om zich te bewijzen. Dit heeft te maken met de toenemende automatisering. Je kan tegenwoordig maar twee of drie jaar vooruit met de kennis vaardigheden die je op dat moment hebt. Daarna zal je weer nieuwe informatie tot je moet nemen en nieuwe dingen moeten leren, terwijl je vroeger wel vijftig jaar vooruit kon met de kennis die je had. Maar tegenwoordig verandert alles steeds sneller. Dit komt aan de ene kant doordat we langer doorwerken en aan de andere kant doordat er steeds weer nieuwe technologische ontwikkelingen bijkomen, die elkaar ook snel opvolgen. Doordat er ongeveer een miljoen laaggeschoolden haast geen gebruik maken van de mogelijkheid om ver te ontwikkelen of zichzelf te laten bijscholen, vergroot dit de werkloosheid onder deze laagopgeleiden. Om deze reden zijn de overheid en de bedrijven de laatste jaren hard bezig met duurzame inzetbaarheid. Zo willen ze er namelijk voor zorgen dat werknemers langer door kunnen werken en gezonder zullen blijven. Als bedrijf kan je bijvoorbeeld gebruik maken van een ontwikkel assessment. Hiermee biedt je de mogelijkheid om kansen, leerpunten en knelpunten van werknemers verder te ontwikkelen of hen hiermee te helpen. Laaggeschoolden maken bijvoorbeeld haast geen gebruik van bijscholing. Vaak komt dit doordat zij geen vertrouwen erin hebben dat ze zullen slagen. Zij hebben vaak het idee dat school niet echt voor hen is en ze niet gemaakt zijn om op deze manier te leren. Hierdoor hebben zij het idee dat ze zullen falen en dat is voor hen de reden om niet te beginnen aan bijscholing.

Een aantal jaar geleden dacht iedereen dat je op je zestigste kon stoppoen met werken. Dit is een paar jaar geleden veranderd en nu is het de bedoeling dat iedereen doorwerkt tot hun zevenenzestigste. Maar het zou niet vreemd zijn als dit in de aankomende jaren nog hoger gaat worden. Het is daarom belangrijk dat de laagopgeleiden zich ook laten bijscholen en bovendien is het als werkgever ook belangrijk dat je je werknemers optimaal inzetbaar blijft houden. Dit kan je doen door een assessment bureau in te schakelen.

http://loopbaannederland.nl